Over JOGB

Sinds 27 oktober 2016 is het JOGB officieel opgericht. Maar wat doen we nu eigenlijk? Dat zullen we je in het kort vertellen.

Het doel van ondernemersvereniging ‘Jonge Ondernemers Gemert-Bakel’ (JOGB) is; het met elkaar in contact brengen van alle jonge ondernemers binnen gemeente Gemert-Bakel.
Dit gaat het JOGB bewerkstelligen door op een laagdrempelige manier een platform te bieden om het netwerk van deze jonge ondernemers te vergroten en versterken. Door het met elkaar in contact te brengen van jonge ondernemers wordt de onderlinge band versterkt, kennis gedeeld en naamsbekendheid vergroot, wat idealiter leidt tot een omzetgroei en dus een verhoogde overlevingskans van deze generatie ondernemers.

Het unieke van het JOGB is dat de pijlers gericht zijn op de doelgroep jonge ondernemers afkomstig of ondernemend in Gemert-Bakel. De leeftijdsgrens die hierbij gesteld wordt is 40. Deze grens is gesteld om het jonge karakter van de club te kunnen behouden. Daarnaast is het onderscheidende aan het JOGB dat het een branche overstijgende vereniging is.

Het JOGB organiseert ééns per kwartaal (informele) bijeenkomsten. Het uitgangspunt is om tijdens één van de vier bijeenkomsten een specifiek onderwerp centraal te stellen. Hiervoor wordt een deskundige of spreker uitgenodigd. Deze spreker krijgt de mogelijkheid om diens kennis, ervaring, inspiratie en/of visie te delen waardoor het JOGB bijdraagt aan de kennis- en kundeniveau van de lokale jonge ondernemer.
Naast deze formele bijeenkomsten organiseert het JOGB verschillende informele activiteiten. Deze activiteiten hebben als doel om elkaar op persoonlijk en als ondernemer beter te leren kennen. Door dit informele karakter creëert het JOGB een platform dat voor veel jonge ondernemers aansprekend is.

De gemeente Gemert-Bakel is een ondernemende gemeente met een grote diversiteit aan ondernemers. Ondernemers worden al goed vertegenwoordigd door de reeds al gevestigde ondernemersverenigingen die een belangrijke nuts functie dragen binnen de gemeente. Het JOGB wil geen vertegenwoordigingsfunctie vertolken zoals de reeds bestaande verenigingen dat wel doen, het JOGB wil enkel een netwerkvereniging zijn. Het JOGB wil ook niet concurreren met deze bestaande orde, maar juist een middel zijn dat drempelverlagend werkt om door te stromen naar de bestaande verenigingen. Het JOGB zal dus een toevoeging en een bijdrage zijn voor héél ondernemend Gemert-Bakel.

Kosten lidmaatschap:

  • ZZP’er                                                        € 90,-
  • Klein bedrijf: 0-30 werknemers € 110,-
  • Groot bedrijf: +30 werknemers € 110,-